Binnen onze gemeente is de naastenhulp georganiseerd per wijk. De zorgcoördinatoren van de wijk bieden samen met de vrijwilligers hulp binnen de wijk.

Wanneer u hulp nodig heeft, zult u ongetwijfeld proberen binnen uw familie of bij maatschappelijke dienstverlening hulp te zoeken.

Het kan echter voorkomen dat u nog niet, te weinig of niet meer geholpen kunt worden. In dat geval kunt u contact opnemen met de zorgcoördinator van uw wijk of met de wijkdiaken of de wijkouderling.  De namen van de zorgcoördinatoren kunt u vinden bij de wijkindeling.

De commissie Naastenhulp ondersteunt de zorgcoördinatoren en de vrijwilligers in de uitvoering van de aangeboden hulp.

 

Contactpersoon commissie Naastenhulp

Mw. M. Dek-Kodde, tel. 342189.

 

Email: naastenhulp@petrakerkkapelle.nl