De -14 JV bestaat uit twee groepen:

12-/13 jarigen en de 13-/14 jarigen.

De twee groepen hebben elk hun eigen team leidinggevenden.
Een team houdt twee jaar achter-een dezelfde groep.

Het doel van de vereniging is het onderzoeken van Gods Woord en het behandelen en bespreken van onderwerpen met als uitgangspunt en grondslag Gods Woord.

Een leidinggevende houdt een inleiding over een ge­deelte uit Gods Woord of over een actueel onderwerp vanuit de Bijbel. Na de pauze wordt er een leuke activiteit georganiseerd. Soms wordt er een spreker uitgenodigd.

Ieder jaar bezoeken we de regionale Bondsdag -16 en we werken mee aan de aan de Jeugdbondacties.

Eén keer per jaar gaan we op kamp rond Hemelvaartsdag.

Een dropping of een bosspel staat ook één keer per jaar op het programma

 

Waar en wanneer

Vrijdagavond om de veertien dagen. Tijd: 19.30 uur. In de periode van sep­tember tot mei. In de vergaderzaal van de kerk.

 

Leiding:

  • Voorzitter: Florus Noordhoek
  • Secretaris: Martijn Zandee;
  • Penningmeester/algemeen adjunct: Jan Walhout;
  • Maura Wisse;
  • Kees;
  • Mathilde Stout;
  • Pauline Wagenaar.

Algemeen mailadres

jvtimotheus@petrakerkkapelle.nl

Contributie

De contributie (€ 15,=) kan voldaan worden op bankrekening NL93 RABO 0331 5209 07 van de Rabobank te Kapelle ten name van Jeugdvereniging Ger. Gem. Kapelle.