De -14 JV bestaat uit twee groepen:

12-/13 jarigen en de 13-/14 jarigen.

De twee groepen hebben elk hun eigen team leidinggevenden.
Een team houdt twee jaar achter-een dezelfde groep.

Doel van de vereniging

Het onderzoeken van Gods Woord en het behandelen en bespreken van onderwerpen met als uitgangspunt en grondslag Gods Woord.

Tijd en -plaats
Vrijdagavond om de veertien dagen. Tijd: 19.30 uur. In de periode van sep­tember tot mei. In de vergaderzaal van de kerk.

Wat doen we?
Een leidinggevende houdt een inleiding over een ge­deelte uit Gods Woord of over een actueel onderwerp vanuit de Bijbel. Na de pauze wordt er altijd een leuke activiteit georganiseerd. Soms wordt er een spreker uitgenodigd.

Contributie
De contributie (€ 15,=) kan voldaan worden op bankrekening NL93RABO0331520907 van de Rabobank te Kapelle ten name van JV David, Kapelle.

Bijzondere activiteiten
Bezoek aan de regionale Bondsdag -16;

  • Meewerken aan de Jeugdbondacties;
  • Op kamp rond Hemelvaartsdag;
  • Dropping;
  • Bosspel.

Leiding:

  • Voorzitter: Gommert van Koeveringe;
  • Secretaris: Martijn Zandee;
  • Penningmeester: Jan Walhout;
  • Rieneke Slabbekoorn;
  • Maura Wisse;
  • Florus Noordhoek;