Beste jongere(n), beste ouder(s),

Waar we tot half december elkaar wekelijks in een van de kerkzalen konden ontmoeten tijden de catechisatielessen, konden deze vanwege de Corona-maatregelen plotseling niet meer plaatsvinden.

Omdat we heel graag jullie willen blijven ontmoeten én we geloven dat God Zijn Kerk juist bouwt onder jongeren, hebben we als kerkenraad en catecheten nagedacht hoe we ondanks de huidige maatregelen, we toch samen de catechisatielessen kunnen vervolgen.

Hoe gaan we dat doen?

We gaan werken met twee (grote) groepen. Een +16 groep (16 jaar en ouder) op maandagavond, een -16 groep op donderdagavond. De avonden beginnen om 19:30 uur in de kerkzaal. We denken onder leiding van twee catecheten samen na over een Bijbels kernbegrip en gaan daarna over een belangrijke vraag met elkaar in gesprek. Deze les wordt online uitgezonden en kun je volgen via de website van de kerk of via www.kerkdienstgemist.nl (zoek dan onze kerk op).

Bij elke les mogen er per catechisatiegroep 3 jongeren in de kerk zelf aanwezig zijn. Je catecheet nodigt je hiervoor uit wanneer jij aan de beurt bent. Je mag dan om 5 voor half acht de kerk in komen. Volg dan de instructie van de koster op en ga zitten in de buurt van degene van wie je catechisatie hebt. Je houdt je vanzelfsprekend aan de Covid-maatregelen.

Wanneer je niet bent uitgenodigd, volg je de les thuis en ga je samen met je ouder(s) en misschien je broer/zus in gesprek over de (presentatie en) gespreksvraag.

Tot slot…

We zien er naar uit om op deze alternatieve manier een fijn vervolg van onze catechisatielessen te hebben en jullie weer persoonlijk te ontmoeten! In het gebed of God ook deze avonden wil zegenen, tot eer van Zijn heerlijke Naam en onze zaligheid!

Mocht je nog vragen hebben of graag iets willen bespreken, neem dan gerust even contact op met je catecheet.

Met hartelijke groet,

Jullie kerkenraad en catecheten