Op 13-03-2020 heeft de kerkenraad de volgende brief verstuurd:

 

Beste gemeenteleden,

Gisterenmiddag (donderdag 12 maart) heeft premier Rutte in een persconferentie vergaande kabinetsmaatregelen bekendgemaakt i.v.m. de snelle verspreiding van het coronavirus. Deze maatregelen noodzaken ook kerken tot een nieuwe bezinning. Voor ons is de meest ingrijpende maatregel van de overheid dat bijeenkomsten met meer dan 100 personen in heel Nederland worden afgelast. Dat geldt alle publieke locaties en dus ook kerken. Een maatregel die voorlopig geldt tot 1 april.

I.v.m. deze besluiten is de kerkenraad vanmiddag (vrijdag 13 maart) bij elkaar gekomen. De kerkenraad heeft het volgende besloten (voor alles in toekomst geldt D.V.):

 • De kerkdiensten van a.s. zondag 15 maart gaan niet door, in die zin dat we u als gemeenteleden vragen thuis mee te luisteren. In de kerk zal ’s morgens op de gewone tijd een preek gelezen worden, alleen in aanwezigheid van de kerkenraad en organist. De middagdienst wordt op dezelfde wijze om 15 uur gehouden; momenteel is het nog niet duidelijk of dit een leesdienst zal zijn of dat ds. D. de Wit zal voorgaan. Het karakter van de erediensten blijft ongewijzigd.
 • De kerkdiensten kunnen worden beluisterd via https://kerkdienstgemist.nl/. De kerkenraad doet er alles aan overbelasting van het netwerk te voorkomen en het mogelijk te maken dat iedereen mee kan luisteren.
 • Verenigingsavonden (JV, zangvereniging, vrouwenvereniging) gaan tot nader bericht niet door.
 • Belijdeniscatechisatie gaat wel door.
 • Actuele informatie is te vinden op de website van de kerk: https://www.petrakerkkapelle.nl/
 • Woensdag 18 maart komt de kerkenraad opnieuw bijeen om de situatie te bespreken en eventueel aanvullende maatregelen te nemen.
 • Diensten in de Westerkerk gaan voorlopig niet door.
 • De ledenvergadering van 24 maart wordt uitgesteld. Dat geldt ook voor de gemeenteavond van 25 maart en de GBS-dienst van 26 maart.
 • De Fair van de vrouwenvereniging en de speelgoedbeurs van de zendingscommissie van a.s. zaterdag en de kinderkledingbeurs gaat niet door. Dit is met alle betrokkenen gecommuniceerd.
 • Bezoeken namens de kerkenraad gaan in overleg met de betrokken wel of niet door.
 • Indien u vragen heeft, kunt u deze per mail of telefonisch stellen aan uw wijkouderling. Gemeente, dit zijn ingrijpende besluiten. Niemand had ooit gedacht dat we voor zulke beslissingen zouden komen te staan. Maar volgens ons mogen we de adviezen van de overheid niet negeren. Gezien de zeer ingrijpende gevolgen van het coronavirus in bijvoorbeeld Italië is het risico te groot om de diensten ‘gewoon’ door te laten gaan. Dat is geen kwestie van een gebrek
  aan vertrouwen op de Heere, maar in afhankelijk van de Heere moeten we onze verantwoordelijkheid onder ogen zien. God de HEERE regeert en onze verwachting is boven alles van Hem Die hemel en aarde geschapen heeft en Die (zoals we zondag hebben geformuleerd) niet laat varen het werk van Zijn handen. Dat mag ons vertrouwen zijn en ons rust geven. De Heere Jezus wandelt in het midden van de zeven gouden kandelaren. Hij is met Zijn gemeente alle dagen! Laat dat ons nauwer aan Hem verbinden.

Met hartelijke groeten,

Uw kerkenraad

Meer info op Gergeminfo.nl