Ontmoetingsruimte jongeren

  Lees hier meer informatie over de nieuwe ontmoetingsruimte voor onze jongeren.   De eerstvolgende avonden staan gepland voor 2, 16, en 30 oktober. Alle jongeren vanaf 14 jaar hartelijk welkom. Neem gerust je vrienden mee!!

Ds. J. IJsselstein neemt beroep aan

Met grote dankbaarheid delen we u mede dat Ds. J. IJsselstein het door onze gemeente op hem uitgebrachte beroep heeft aangenomen. Wat zijn we verwonderd dat de HEERE na al die vacante jaren aan onze gemeente gedenkt. Groot is Zijn trouw!

Protocol 1,5 meter diensten

Hier treft u het protocol voor de 1,5 meter dienst Vriendelijk verzoeken wij u er goed kennis van te nemen.