Naar overzicht

Uw gift voor de collecte tijdens de kerkdiensten kunt u eenvoudig overmaken via onderstaande betaalverzoeken:

 

Collecte voor de kerk

Collecte voor de diaconie

Collecte voor het bouwfonds

 

Collecte Heilig Avondmaal

Extra collecte verenigingen eigen gemeente 2021

 

Rabobank, Kapelle

IBAN: NL92RABO0331.5580.76

t.n.v. Gereformeerde Gemeente,

p/a Vroonlandseweg 43E, Kapelle.

 

ING bank kerk:

IBAN:NL23INGB0001571103

t.n.v. Gereformeerde Gemeente,

p/a Vroonlandseweg 43E, Kapelle.

N.B. Gelden voor het bouwfonds kunnen op deze rekeningen overgemaakt worden onder vermelding van: t.g.v. bouwfonds.

 

Bank diaconie:

Rabobank, Kapelle

IBAN: NL47RABO0331.5059.24

t.n.v. Gereformeerde Gemeente

p/a Kerkplein 13, Kapelle.